Vés al contingut (premeu Retorn)

BIBITE - Grup de recerca en Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits

Una part del professorat de Ciències Biomèdiques del Departament d’Òptica i Optometria integra el grup de recerca BIBITE de la UPC. Es tracta d’un grup reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (convocatòria 2017).

Està principalment format per professorat i doctorands del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM) de la Universitat. L’objectiu principal és el desenvolupament de biomaterials per a la regeneració y/o reparació funcional de teixits i òrgans, especialment, per a la regeneració òssia i implants dentals. L’objectiu és intrínsecament interdisciplinari, ja que exigeix el coneixement i caracterització dels diferents materials a nivell físic-químic i mecànic, i l’estudi de les interaccions dels materials amb les entitats biològiques (proteïnes, cèl·lules y teixits). En aquest sentit, són especialment rellevants les tècniques de caracterització superficial dels materials i l’estudi de l’efecte d’aquestes propietats en la resposta biològica, inclosa l’antimicrobiana.

Al Departament d’Òptica i Optometria s’avalua l’activitat antimicrobiana de diferents recobriments dels materials biomèdics per a la seva implantació futura.

www.biomaterials.upc.edu