FOOT

                                           

 

 

  

 El Departament d'Òptica i Optometria imparteix docència majoritàriament en la Facultat d'Òptica i Optometria, concretament en el grau en Òptica i Optometria i en el màster en Optometria i Ciències de la Visió.  

Completen l'activitat docent el màster interuniversitari in Photonics i el programa de doctorat d'Enginyeria Òptica, així com cursos d'especialització estretament vinculats a les diverses línies d'investigació.

La recerca que es realitza inclou tant projectes d'investigació bàsica i aplicada, com transferència de tecnologia cap a l'entorn sanitari i industrial. Destaca la realització dels següents projectes:

 

FOOT

  • Assessorament en optometria especialitzada en diversos grups de població (conductors, esportistes, infantil, geriàtrica...).

  • Atenció visual a persones procedents de diferents institucions socials.

  • Estudi i desenvolupament de recobriments de materials biomèdics amb activitat antimicrobiana i cerca de productes naturals relacionats amb la fotodesinfecció.

  • Assessorament fotomètric pel desenvolupament de software de disseny de reflectors per vehícles.

  • Reconeixement integral de la forma, el color i la textura d'objectes i estructures mitjançant el processament òptic i digital d'imatges.

  • Desenvolupament de nous sistemes per la seva aplicació en el control de la qualitat en òptica oftàlmica.

  • Estudi i desenvolupament de sensors òptics per a la perfilometria de superfícies de precisió nanomètrica.

 

 

 

Notícies