FOOT

                                           

 

 

  

 El Departament d'Òptica i Optometria imparteix docència majoritàriament en la Facultat d'Òptica i Optometria, concretament en el grau en Òptica i Optometria i en el màster en Optometria i Ciències de la Visió.  

Completen l'activitat docent el màster interuniversitari in Photonics i el programa de doctorat d'Enginyeria Òptica, així com cursos d'especialització estretament vinculats a les diverses línies d'investigació.

La recerca que es realitza inclou tant projectes d'investigació bàsica i aplicada, com transferència de tecnologia cap a l'entorn sanitari i industrial. Destaca la realització dels següents projectes:

 

FOOT

  • Estudi i desenvolupament de recobriments de materials biomèdics amb activitat antimicrobiana i cerca de productes naturals relacionats amb la fotodesinfecció.

  • Reconeixement integral de la forma, el color i la textura d'objectes i estructures mitjançant el processament òptic i digital d'imatges.

  • Desenvolupament de nous sistemes per la seva aplicació en el control de la qualitat en òptica oftàlmica.

  • Estudi de l'aparició, progressió i control de la miopia, lents oftàlmiques, lents de contacte i superfície ocular, incloent la llàgrima.
  • Disseny de programes d'entrenament visual per diversos grups de poblacions.
  • Estudi de les desigualtats en la salut visual poblacional.
  • Disseny d'una càmera polarimètrica de divisió d'obertura per a imatge en medis tèrbols
  • Fotònica biomèdica i machine learning per al diagnòstic i tractament de disfuncions oculars, deteriorament cognitiu i malalties hematològiques.
  • Sistemes d'imatge multiespectral per a aplicacions en agricultura de precisió, automoció, etc.
  • Sistemes LIDAR per a aplicacions en conducció autònoma, inspecció avançada d'infraestructures, etc.

 

 

Notícies