Master in Photonics

Tres universitats (UPC, UB i UAB) i un institut de recerca en fotònica (ICFO) ofereixen a l'àrea de Barcelona un ampli programa de Màster en Fotònica, ciència i tecnologia de la llum. La Fotònica és una de les disciplines que juguen un paper clau en el desenvolupament de la tecnologia del segle 21. El Màster pretén educar els futurs investigadors en aquest camp i també promoure l'activitat empresarial en fotònica entre els seus estudiants.

Dirigit a un públic internacional, el Màster en Fotònica es porta a terme íntegrament en anglès.

Per més informació, cliqueu al link de la pàgina web del Màster de Fotònica: www.photonics.masters.upc.edu/ca

 

Presentació Màster