Comparteix:

Defensa Tesi Doctoral Laura Rey Barroso

24/01/2024

Lectura Tesi Doctoral de Laura Rey Barroso: "Improving non-invasive diagnosis of skin cancer and blood diseases using photonic techniques"

Lectura Tesi Doctoral de Laura Rey Barroso"Improving non-invasive diagnosis of skin cancer and blood diseases using photonic techniques" amb Menció Internacional, dilluns 18 de desembre a les 11:00h  a l' Auditori Joan Salvadó del Centre Universitari de la Visió.

Enllaç Meet:   meet.google.com/opn-otht-kza

Dirigida pels Drs. Meritxell Vilaseca Ricart i Francisco Javier Burgos Fernández i  realitzada en el Programa de Doctorat en Enginyeria Òptica del Departament d’Òptica i Optometria, de la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.

Resum tesi:

Aquesta tesi fa una contribució significativa a l'àmbit del diagnòstic mèdic mitjançant la utilització de tecnologies fotòniques i modalitats d'imatge emergents, i proposa nous enfocaments per diagnosticar i monitoritzar malalties de la pell i la sang. Com a contribució a la millora del diagnòstic del càncer de pell, es va construir i calibrar un sistema d'imatges multiespectrals a l'infraroig proper basat en un sensor d'InGaAs amb sensibilitat des de 995 nm fins a 1613 nm. Aquest sistema es va combinar amb un sistema d'imatges multiespectrals en el rang visible i infraroig proper (414 nm - 995 nm) i un escàner d'imatges tridimensionals. Aquestes eines fotòniques van permetre l'adquisició de perfils tridimensionals de les lesions de la pell a més de les imatges multiespectrals en un ampli rang de longituds d'ona, particularment a l'infraroig proper, on s'aconsegueix una penetració més profunda a les capes de la pell. El conjunt de dades resultant va incloure centenars d'imatges de lesions cutànies, abastant melanomes, nevus i carcinomes basocel·lulars. Es van obtenir paràmetres espectrals i morfològics de les lesions mitjançant el processat d'imatges multiespectrals i perfils tridimensionals. Es van aplicar algorismes estadístics i algebraics per millorar la sensibilitat i especificitat en la classificació d'aquestes lesions. A més, s'hi van incorporar tècniques d'aprenentatge profundbasades en l'ús de xarxes neuronals convolucionals, aconseguint millorar la precisió de la classificació de lesions de forma significativa. En l'àmbit del diagnòstic de malalties de glòbuls vermells, es va utilitzar la microscòpia confocal per investigar diferències morfològiques, d'absorció i fluorescència en glòbuls vermells en malalties com l'esferocitosi hereditària i la talassèmia.Es va observar que els glòbuls vermells afectats exhibien autofluorescència quan s'excitaven a 405 nm, amb un emissió detectat al rang espectral des de 425 nm fins a 790 nm. A més, es van desenvolupar nous protocols d'immunomarcatge a glòbuls vermells i un programari per a la detecció automatitzada d'esferòcits en mostres de sang, cosa que va millorar l'eficiència del diagnòstic.

Tribunal:

     PRESIDENT: LIZANA TUTUSAUS, ANGEL
     SECRETARI: DIAZ DOUTON, FERNANDO
     VOCAL: LIHACOVS, ALEKSEJS